寄东鲁二稚子

更新时间:2020-02-03 15:00:29作者:李白

寄东鲁二稚子原文
吴地桑叶绿,吴蚕已三眠。 我家寄东鲁,谁种龟阴田? 春事已不及,江行复茫然。 南风吹归心,飞堕酒楼前。 楼东一株桃,枝叶拂青烟。 此树我所种,别来向三年。 桃今与楼齐,我行尚未旋。 娇女字平阳,折花倚桃边。 折花不见我,泪下如流泉。 小儿名伯禽,与姊亦齐肩。 双行桃树下,抚背复谁怜? 念此失次第,肝肠日忧煎。 裂素写远意,因之汶阳川。
寄东鲁二稚子拼音解读
wú dì sāng yè lǜ ,wú cán yǐ sān mián 。 wǒ jiā jì dōng lǔ ,shuí zhǒng guī yīn tián ? chūn shì yǐ bú jí ,jiāng háng fù máng rán 。 nán fēng chuī guī xīn ,fēi duò jiǔ lóu qián 。 lóu dōng yī zhū táo ,zhī yè fú qīng yān 。 cǐ shù wǒ suǒ zhǒng ,bié lái xiàng sān nián 。 táo jīn yǔ lóu qí ,wǒ háng shàng wèi xuán 。 jiāo nǚ zì píng yáng ,shé huā yǐ táo biān 。 shé huā bú jiàn wǒ ,lèi xià rú liú quán 。 xiǎo ér míng bó qín ,yǔ zǐ yì qí jiān 。 shuāng háng táo shù xià ,fǔ bèi fù shuí lián ? niàn cǐ shī cì dì ,gān cháng rì yōu jiān 。 liè sù xiě yuǎn yì ,yīn zhī wèn yáng chuān 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
上一篇:江夏赠韦南陵冰
下一篇:横江词六首

为您推荐

加载中...